Min kajakverkstad

Jag och min verksta

Detta en sån där sida som skapats för att få till en samlingsrubrik i navigationsmenyn, men jag har egentligen inget att skriva på den här övergripande nivån.

Själva informationen under denna huvudrubrik finns på de underliggande sidorna:

Jag och kajaker, där jag sammanfattar hur jag kom in på det här med kajaker och vad jag har för bakgrund och ambition vad gäller detta.

Jag och att bygga saker beskriver lite om min historia när det gäller snickeri och att bygga saker. Tänker att det kan vara av visst värde för en eventuell läsare av två anledningar:

Dels för att kunna avgöra vilken trovärdighet det kan finnas i de påstående om hur jag tycker att man bör bygga saker som kanske så småningom kommer att dyka upp här på sajten,

dels för att kunna jämföra med dig själv och din förmåga, om Jörgen säger att moment X är enkelt så borde även jag klara av det eftersom jag själv har väl så bra kunskaper som han.

Tankar om verkstan har jag inte formulerat några ännu, men eftersom jag tänker bygga upp någon form av snickarverkstad parallellt med att jag börjar bygga kajak(er) misstänker jag att det kanske kan bli aktuellt att beskriva mina tankar om detta.